Waluta:
PLN
Telefon
Adres
Technometal Sp. z o.o. WYZWOLENIA 27 43-190 MIKOŁÓW Polska
6381807457 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000456062,kapitał zakładowy: 40 000,00 PLN, w całości opłacony.